sollen – mít (povinnost)

= 1. verpflichtet sein (etwas zu tun) – být povinen (něco udělat); 2. podmiňovací způsob

Ich soll das machen. – Měl bych to udělat.

Ich sollte das nicht tun. – Neměl bych to dělat.

Was sollen wir tun? – Co máme dělat?

Ich meine, dass wir alle zusammen gehen sollten. – Myslím, že bychom měli jít všichni společně.

Od češtiny odlišný je způsob použití, kdy překládáme „Pokud….“, ale nemčina si vystačí s pouhým slovesem sollen:

Sollten Sie Probleme haben, helfen wir Ihnen gern. – Pokud máte nějaké problémy, rádi vám pomůžeme.

komentář