brüten –

Die Vögel brüten ihre Eier aus. – Ptáci sedí na svých vejcích.

 

Slovo “brüten” může také mít přenesený význam, jako je “sich intensiv mit etwas beschäftigen” (intenzivně se něčím zabývat) nebo “sich grämen, sich sorgen” (trápit se, starat se).

 

komentář