Gewalt, die – moc, síla; násilí

 

gesetzgebende Gewalt – zákonodárná moc

tödlicher Gewalt – smrtící síla

ausübende Gewalt – výkonná moc

mit aller Gewalt – ze všech sil 

Man lehrte uns, Gewalt zu scheuen. — Učili nás vyhýbat se násilí.
 
Die Polizei muss hemmungslose Gewalt verhindern. – Policie musí zabránit neomezenému násilí.
 

Mädchen und Jungen werden gleich häufig Opfer von Gewalt durch ihre Eltern oder andere ihnen nahestehende Erwachsene. – Dívky a chlapci jsou stejně často oběťmi násilí ze strany rodičů nebo jiných dospělých, kteří jsou jim blízcí.

 

komentář