signalisieren – signalizovat, dávat najevo

Du signalisierst hierdurch Interesse an der Antwort deines Gegenübers. – Dáváš tím najevo svůj zájem o odpověď svého protějšku.

komentář