Kennzeichen

Kennzeichen dienen der eindeutigen Identifizierung, sind dabei in der Regel schnell ablesbar und gut merkbar und sehen je Land unterschiedlich aus. – SPZ slouží k jasné identifikaci, jsou obvykle snadno čitelné a zapamatovatelné a v každé zemi vypadají jinak.

Der Streit über Autokennzeichen zwischen Serbien und dem Kosovo droht wieder zu eskalieren.Bis Ende Oktober müssen alle ethnischen Serben im Kosovo ihre Nummernschilder, die von Serbien ausgestellt wurden, durch kosovarische Nummernschilder ersetzen.Pristina will die Frist nicht verlängern.Spor o poznávací značky aut mezi Srbskem a Kosovem hrozí znovu eskalovat. Do konce října musí všichni etničtí Srbové v Kosovu vyměnit své srbské registrační značky za kosovské registrační značky. Priština nechce lhůtu prodlužovat.
Kennzeichen dienen der Identifzierung des Fahrzeughalters.Sie bestehen aus Zahlen- und/oder Buchstabenkombinationen von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde ausgestellt und in den Fahrzeugpapieren sowie auf dem Nummernschild vermerkt (geprägt oder aufgedruckt). In Deutschland spricht man auch vom Kraftfahrzeugkennzeichen, in der Schweiz und Lichtenstein von einem Kontrollschild und in Österreich von einem behördlichen Kennzeichen.Registrační značky slouží k identifikaci majitele vozidla. Skládají se z kombinací čísel a/nebo písmen vydaných příslušným orgánem silničního provozu a uvedených (vyražených nebo vytištěných) v dokladech vozidla a na SPZ. V Německu se také hovoří o SPZ motorového vozidla, ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku o SPZ a v Rakousku o oficiální SPZ.

komentář