Örtlichkeit, die (Örtlichkeiten) – místo

zejména místo, kde děje nějaká událost

sich mit den Örtlichkeiten vertraut machen – seznámit se s místem/lokalitou
Ich werde nichts über die Örtlichkeit sagen, da sie bekannt ist. – O místě nebudu nic říkat, protože je dobře známé.
Die Örtlichkeit verfügt über viel Landwirtschaft. – Lokalita má hodně zemědělství.

komentář