lyrisch – lyricky

In dieser Anthologie sind verschiedene lyrische Werke enthalten. – V této antologii jsou obsaženy různé lyrické práce.

komentář