typisch – typický

etwas ist typisch für jemanden – něco je pro někoho typické

typisch deutsch, typischer Krankheitsverlauf, typische Entwicklung – typicky německý, typický průběh nemoci, typický vývoj

komentář