mauren – chovat se defenzivně; hrát opatrně

mora (Furcht), jidd. maure

komentář