Lejb Najdus

Dnes, kdy historická Litva, čili území zahrnující dnešní Litevskou republiku, Bělorusko, východní Polsko (hlavně ve svém předválečném vydání) a severozápad Ukrajiny neprožívá své nejlepší chvíle, vzpomeňme na tyto kraje verši Lejba Najduse:
kh´hob lib di zamd-felder fun Lite un Zamet
di alte, frume, mokhike shteyner baym veg,
di lonkes mit zeyer basheydenem grinem samet
verbes, vi gzeyres, bay der sazevkes breg
Mám rád písečná pole Litvy a Žmudi,
staré zbožné kameny u cest, porostlé mechem,
Louky s tak skromným zeleným sametem,
Vrby, jak poslušnice, na březích jezer.
Leyb Naydus, Litvishe arabeskn (Warsaw: Sz. Jaczkowski, 1924), 176

komentář