sich schicken – slušet se

=den sittlichen Maßstäben entsprechen – odpovídat morálním standardům

 

Es schickt sich nicht so etwas zu sagen! – Nesluší se něco takového říkat!

 

komentář