a small bird perched on a tree branch

Weibchen –

=  weibliches Tier – samice. Například: Bei den Vögeln sind die Weibchen oft unscheinbarer als die Männchen. (U ptáků jsou samice často méně nápadné než samci.); Nach der 15-monatigen Schwangerschaft bringt ein Weibchen ein Jungtier zur Welt. – Po 15 měsících březosti samice porodí mládě.

• pejorativní výraz pro ženu s klišéovitými ženskými vlastnostmi. Například: Er hält seine Frau für ein dummes Weibchen. (Myslí si, že jeho žena je hloupá ženská.)

• humorný nebo ironický výraz pro manželku nebo partnerku. Například: Er hat sein Weibchen immer bei sich. (Má svou ženušku vždy u sebe.)

a small bird perched on a tree branch

komentář