irregehen – zabloudit

podobné: sich vertun, fehlgehen, sich vergreifen, danebengreifen, sich irren, sich täuschen

Mit diesem Stadtplan können Sie nicht irregehen. – S touto mapou města nemůžete zabloudit.


Du gehst nicht irre mit dieser Vermutung. – S tímto předpokladem se nezmýlíš.

Bleib im (alten) Gleise, so gehst du nicht irre. – Zůstaň ve (starých) kolejích, a nezabloudíš.

komentář