sind – jsou (3. osoba mn. čísla slovesa sein – být)

Sind se pojí se zájmeny Sie a sie. S malým písmenem má sie význam oni, s velkým – Sie – vy, a “Sie sind” je potom věta s vykáním (vlastně onikáním). Sie s malým písmenem ma také význam “ona”, ale to se pojí s jednotným číslem: sie ist – ona je.

Sie sind bereit für dich. – Jsou pro tebe připraveni.

Sie sind hier! – Jsou zde!

 

Dort sind David und Karl. – Je tam David a Karl.
Je-li sloveso před vícenásobným podmětem, je v množném čísle.

komentář