Reomäe, Saaremma, Estonsko

 

Čtyři jeptišky, jeden pes, přezimující včely a půllitr piva

Jednou z věcí na ostrově Saaremaa ne zcela očekávanou je místní pravoslavný klášter na území obce Reomäe, nedaleko hlavního města ostrova Kuressaare. Pozoruhodný je v mnoha ohledech, a jako první bych jmenoval příslušnost k Estonské apoštolské pravoslavné cirvki. Slovo “apoštolská” je klíčová, protože značí, že tato církev nespadá pod Moskevský patriarchát, tedy tu největší z “ruských” církví, ale je to de facto vlastní estonská pravoslavná církev, formálně spadající pod Konstantinopol (aka Cařihrad, místně Istanbul v dnešním Turecku). Na obrázku vidíme patrně celé obsazení, i když sestry se mírně obměnily. Sestra Theochari, která mě ukázala chrám, kapli a věnovala mi asi hodinu času, na fotografii není. Rodačka z Bavorska, pokud si pamatuji dobře, z rodiny nemající s pravoslavím nic společného, původně vedla klášterní život v řeckém klášteře nedaleko hory Kissavo, a až později osud (Bůh, poslušanije, život?) zavál na Saaremaa.

https://cz.pinterest.com/pin/201254677087634206/

Titulek Neli nunna, üks koer, talveunes mesilased ja törts õlut znamená česky Čtyři jeptišky, jeden pes, přezimující včely a půllitr piva. Je vidět, že umět estonsky se více než vyplatí.

https://maaleht.delfi.ee/tasubteada/neli-nunna-uks-koer-talveunes-mesilased-ja-torts-olut?id=80463650 V článku se stručně řečeno praví, že “sestry mají 23 včelstev a žijí skromným životem. Život jeptišky vyvolává tolik otázek, že se návštěva kláštera proměnila v tříhodinový výslech (vedený reportérem), kdy tichá sestra představená trpělivě mladému tazateli vysvětluje způsob myšlení a způsob života sester. V současné době žijí v nové budově kláštera vedle kostela apoštola Ondřeje čtyři jeptišky a jeden pes. Dny v klášteře jsou plné aktivit. Kromě společných a osobních modliteb je tu studium a práce. Hosté jsou však vždy vítáni, brány kláštera jsou otevřené od rána do večera.”

Pohostinnost mohu potvrdit. Na webové stránce kláštera skita.ee navíc někdy lze nalézt aktuální časy bohoslužeb.

Kromě Petserimaa (viz texty o Setukézích) byl ostrov Saaremaa dalším největším pravoslavným krajem, následovaný krajem Pärnu.

 

 

Chrám kláštera.

Když jsem tam byl, zrovna přijel patriarcha z Tallinnu.

Vlajka byzantská i estonská.

Při jiné návštěvě jsem potkal kněze, který předtím podobně jako jindy patriarcha sloužil bohoslužbu. Je to autor knihy, kterou jsem si vyfotil.

komentář