Vergessenheit, die – zapomnění

Probleme gerieten in Vergessenheit – Problémy upadly do zapomnění.

etwas der Vergessenheit entreißen – vytrhnout něco ze zapomnění

komentář