Kachel, die (Kacheln) – 

nominativ die Kachel die Kacheln
genitiv der Kachel der Kacheln
dativ der Kachel den Kacheln
akuzativ die Kachel die Kacheln

Unter Kacheln habe man ursprünglich nur Ofenkacheln verstanden, und diese seien vom Töpfer (früher: Euler) angefertigt worden. Fliesen hingegen seien aus weißem Ton gebrannte, handgemachte und -bemalte Platten. – Původně byly pod kachlemi rozuměny pouze kachle na kamna, a vyráběl je hrnčíř – Töpfer (dříve Euler). Dlaždice jsou naopak pálené, ručně vyráběné a malované destičky z bílé hlíny.

Erst durch die industrielle Produktionsweise seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hätten sich Kachel und Fliesenherstellung einander angeglichen. – Teprve průmyslovým výrobním postupem od poloviny 19. století došlo ke splynutí kachlí a dlaždic.

Zdroj: Fliesen und Menschen in: Dresden – [SCHÖNER WOHNEN]

komentář