Schuss, der – výstřel, rána, náboj

 

1. Ein lauter Schuss – hlasitý výstřel
2. Einen Schuss abgeben – vystřelit
3. Jemanden erschießen – zastřelit někoho
4. Ein Schuss ins Blaue – výstřel do prázdna
5. Ein Schuss vor den Bug – varování, hrozba
6. Einen Schuss hören – slyšet výstřel
7. Der tödliche Schuss – smrtelný výstřel
8. Ein gezielter Schuss – přesný výstřel
9. Der Schuss ins Dunkle – pokus na slepo
10. Der Schuss in den Arm/Bein – výstřel do paže/nohy

Tyto výrazy se často používají při diskuzi o střelných zbraních, situacích s výstřelem, nebezpečí nebo přeneseném významu.

eine Schussabgabe – výstřel
eine Schussverletzung – střelné zranění 10.

 

 

Kaffee mit Schuss

Doslova “káva se střelou”. Tento výraz označuje kávu, která je obohacena o alkoholický nápoj, typicky se pro “Kaffee mit Schuss” používá tvrdý alkohol, jako je rum, whisky, likér nebo vodka. 

Es gab Kaffee mit Schuss zum Frühstück.  K snídani byla káva s alkoholem.

 

xx

komentář