stolz – hrdý, pyšný, ztepilý

adverbium

hrdě, pyšně

substantivum
hrdost, pýcha, chlouba

komentář