Holzschnitzerei, die – řezbářství, dřevořezba

= die Kunst des Schnitzens von Holz  umění vyřezávání ze dřeva

Die Holzschnitzerei kann sowohl dekorativen als auch funktionalen Zwecken dienen, beispielsweise als Verzierung an Möbeln oder als Skulptur. Dabei werden mit Hilfe von Werkzeugen wie Messern, Sägen und Raspeln Formen und Figuren aus dem Holz herausgearbeitet.  Dřevořezba může sloužit k dekorativním i funkčním účelům, jako je zdobení nábytku nebo sochařství. Pomocí nástrojů, jako jsou nože, pily a rašple, se ze dřeva vyřezávají tvary a postavy.

komentář