umstellen – přeřídit

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt. – V noci ze soboty na neděli se hodiny mění na zimní čas.

komentář