Brief, der – dopis

Slovo “Brief” v němčině znamená “psaní” nebo “dopis”. Následují některé charakteristiky slova “Brief” a příklady vět s kolokacemi:

  • “Brief” je maskulinum (der Brief).
  • V množném čísle je “Brief” “Briefe”.
  • Slovo “Brief” může být použito jako podstatné jméno nebo jako přídavné jméno, například “ein Brief schreiben” (psát dopis), “ein Briefumschlag” (obálka na dopis), “ein Briefpapier” (papír na psaní dopisu).
  • Některé časté kolokace se slovem “Brief” zahrnují “ein Brief schicken” (poslat dopis), “ein Einschreiben” (doporučený dopis), “ein Liebesbrief” (dopis lásky), “ein Geschäftsbrief” (obchodní dopis), “ein Briefwechsel” (korespondence) a “ein Beschwerdebrief” (stížnostní dopis).

Následují některé příklady vět s kolokacemi:

  • Ich habe gestern einen Brief an meine Großeltern geschickt. (Včera jsem poslal dopis svým prarodičům.)
  • Er hat ein Einschreiben von der Post erhalten. (Obdržel doporučený dopis od pošty.)
  • Sie hat ihm einen Liebesbrief geschrieben. (Napsala mu dopis lásky.)
  • Der Geschäftsbrief muss bis morgen fertig sein. (Obchodní dopis musí být hotov do zítřka.)
  • Wir haben einen Briefwechsel über mehrere Jahre geführt. (Vedli jsme korespondenci po několik let.)
  • Sie hat einen Beschwerdebrief an den Kundenservice geschickt. (Poslala stížnostní dopis zákaznickému servisu.)

komentář