der Verband – obvaz

der Verband – obvaz

den Verband anschneiden. nastřihnout obvaz 

j-m den Verband wechseln. někomu vyměnit obvaz 

komentář