Kanonenfutr

“Slovo “kanonenfutter” pochází z němčiny a doslovně se překládá jako “dělostřelecké krmivo” nebo “dělostřelecké krmné”. Výraz se používal k označení vojáků, kteří byli vnímáni jako pouhé kanónové maso, tedy vojáci, kteří byli používáni jako pouhá palivová hmota pro děla, a kteří měli malou naději na přežití.

Slovo “kanonenfutter” má kořeny v dobách napoleonských válek, kdy bylo německé území mnohokrát obsazeno francouzskými vojsky. Francouzské vojáky nazývali “chair à canon”, což znamená “maso pro kanony”, což se později stalo “kanonenfutter” v němčině.

V angličtině existuje podobný výraz, “cannon fodder”, který má stejný význam jako “kanonenfutter”. Tento výraz se poprvé objevil v angličtině v 19. století a byl používán pro označení vojáků, kteří byli posláni na bojiště s malou nadějí na přežití”
https://chat.openai.com/chat/5604e9f6-9932-44e5-ae30-5a4b39fdb5f4#:~:text=Slovo%20%22kanonenfutter%22%20poch%C3%A1z%C3%AD%20z%20n%C4%9Bm%C4%8Diny,s%20malou%20nad%C4%9Bj%C3%AD%20na%20p%C5%99e%C5%BEit%C3%AD

komentář