Lehre, die – učení, nauka

Lehre zum Koch – učební obor kuchař

Die berufliche Grundbildung, die Lehre, dient dem Erlernen eines Berufs. –
K výuce řemesla se používá základní odborné vzdělávání, učňovská příprava.
den Sohn in die Lehre schicken – dát syna do učení
Lehre absolvieren – vyučit se (řemeslu), absolvovat učení
abbrechen die Lehre – přerušit učeníLehre vom Licht, die – nauka o světle
Lehre aus etwas ziehen, die – čerpat z něčeho poučení
bittere Lehre – trpké ponaučení

das soll ihm eine Lehre sein – to pro něj bylo poučení

eine Lehre erteilen – udělit ponaučení

komentář