nach (+ dativ) – do; po; podle

Pokud chcete říct “do Vídně”, můžete použít “nach Wien”. Slovo “nach” se používá pro vyjádření směru nebo cílové destinace. Celá věta by tedy zněla: “Ich fahre nach Wien” (Jedu do Vídně) nebo “Wir fliegen nach Wien” (Letíme do Vídně).

“Zu” a “nach” znamenají totéž a vyjadřují, že jdeme určitým směrem.

“Nach” se používá se pro kontinenty, země bez členu, města a regiony, směry.

“Zu” se používá pro lidi, názvy míst s členy, aktivity:

 • „Ich fahre nach Deutschland.”
 • „Ich gehe zu dir.”
 • „Wollen wir nach Asien fliegen?”
 • „Ich gehe zum Friseur/ zum Chef/ zum Arzt.”
 • „Gehst du zum Essen?”
 • „Fahren Sie nach Osten/ links.”

„Nach” / „in” 

Przyimki „nach” i „in” też wyrażają kierunek – „in” oznacza „w”, ale czasem właśnie też „do”.

Jeżeli kraj/ region jest z rodzajnikiem określonym, wtedy używa się “in”. Jeżeli kraj/ region jest bez rodzajnika, używa się „nach”:

przyimki miejsca w niemieckim

„Aus” vs. „von” – jaka jest różnica?

Przyimkami „aus” i „von” wyraża się, że przybywa się z danego punktu/ miejsca. Przy krajach, miastach lub budynkach używa się “aus”. Mówiąc o osobach lub czynnościach używa się “von”. Na przykład:

 • „Ich komme gerade von meinen Eltern.”
 • „Ich komme vom Einkaufen.”
 • „Er kommt vom Friseur.”
 • „Sie kommt aus Berlin.”
 • „Sie kommen aus Deutschland.”

Przyimki z rodzajnikami

Przyimki miejsca bardzo często „ściągają” się z rodzajnikami, które po nich występują i tworzą coś takiego:

Przyimek + rodzajnik =
an + dem am
an + das ans
in + dem im
zu + der zur
zu + dem zum
auf + das aufs
bei + dem beim
von + dem vom

Chcesz poznać tez inne ważne przyimki w niemieckim? Kliknij tutaj: Przyimki czasu w języku niemieckim.

Przyimki miejsca – podsumowanie

 • Przyimki miejsca w niemieckim łączą się z Dativem lub z Akkusativem lub wymiennie z dwoma przypadkami (Wechselpräpositionen)
 •  Jeżeli dzięki przyimkowi określamy „gdzie” coś się znajduje, wtedy rzeczownik po przyimku jest w Dative
 • Jeżeli dzięki przyimkowi określamy „dokąd” coś się przemieszcza, wtedy rzeczownik po przyimku jest w Akkusativie

 

 

Předložka nach se používá před názvy zemí bez členu v odpovědi na otázku se slovem wohin. Příklad: Ich mache eine Reise nach Österreich/Schweden/Ägypten. Stejné pravidlo platí také pro názvy měst: Ich reise nach Prag.

POZOR: Před názvy zemí se členem v odpovědi na otázku wohin se používá in. Příklad: Wir reisen in die Türkei/die Schweiz/die Ukraine/die Slowakei. – Jedeme do Turecka/Švýcarska/Turecka/na Ukrajinu/na Slovensko.

 

Fragen und Antworten zu Coronatests bei Einreisen nach Deutschland. – Otázky a odpovědi ohledně koronových testů při vstupu do Německa.

die Flucht nach Ägypten – útěk do Egypta

Das Evangelium nach Matthäus – Evangelium podle Matouše

die Analyse nach Marx – analýza podle Marxe

 

Je nach Krankenhaus können die Verfahren unterschiedlich sein. – Postupy se mohou lišit v závislosti na nemocnici.

viertel nach sechs – čtvrt na sedm

nach einer Woche – po týdnu

B kommt nach A – B přichází po A

komentář