people standing near yellow and orange LED lights at night

Ruština

Ruština má tu vlastnost, že přízvuk může být na jakékoli slabice slova. Přízvučná slabika se pak vyslovuje velice důrazně, prodlouženě, a ostatní slabiky nevýrazně, až někdy v rychlé či nedbalé řeči zanikají. Dochází přitom zjednodušeně řečeno k těmto změnám: nepřízvučné O se mění v A, E, JA v I (nebo úzké E), a to před i za přízvučnou slabikou. Proto slyšíme malakó (psáno moloko), jizýk (psáno jazyk), tipló (psáno těpló), Baródina (Borodino). Je třeba to naposlouchat.

people standing near yellow and orange LED lights at night
Výš je jen láska. – Photo by Olga Guryanova on Unsplash

E, I, JA, JO a měkký znak měkčí předchozí samohlásku. Pro ruštinu je charakteristické, že dokáže změkčit skoro cokoli, vyjma C, Ž a Š. I když po nich následuje měkké I, vyslovuje se jako tvrdé. Č a ŠČ je naopak vždy měkké.

V dnešní minilekci ruštiny se vrátíme do doby, kdy v Rusku vládnul muž s hustým obočím, který místo matky země líbal při státních návštěvách své mocenské ekvivalenty.

Решил как-то Брежнев проверить, как живут советские люди в эпоху развитого социализма. Выбрал обыкновенную квартиру, звонит в дверь. Открывает такой кудрявый симпатичный мальчик. В прихожей хрустальная люстра, обстановка и т.п.

Brežněv se rozhodl zkontrolovat, jak žijí sovětští lidé v epoše rozvinutého socialismu. Vybral si obyčejný byt, zvoní u dveří. Otevírá takový kučeravý (narážka na židovský původ) sympatický chlapec. V předsíni křišťálový lustr, (pěkně) vybavená.

Брежнев: – А где твой папа?

Brežněv: “Kde máš tatínka?”

Мальчик: – Он на новой машине на дачу поехал.

Chlapec: “Jel novým autem na chatu.”

Брежнев: – А мама где?

Brežněv: “A maminka je kde?”

Мальчик: – Она на старой машине в парикмахерскую поехала.

Chlapec: “Jela starým autem ke kadeřníkovi.”

Брежнев: – А кто еще дома есть?

Brežněv: “A kdo je ještě doma?”

Мальчик: – Да бабушка пирожные готовит в электропечи.

Chlapec: “Babička, peče buchty v elektrické troubě.”

Брежнев приосанился и говорит:

Brežněv vypjal hrdě hruď a říká:

– А знаешь, кому вы этим обязаны? Мне!

“A víš, komu za to vděčíte? Mně!”

Мальчик радостно кричит:

Chlapec radostně křičí:

– Бабушка, иди скорее! Дядя Изя из Америки приехал!

“Babičko, pojď rychle sem! Strýček Izja (Izák) z Ameriky přijel!”

Pravidla ruského pravopisu (Правила русского языка – doslova Pravidla ruského jazyka) jsou shrnuta na ruské stránce střízlivého vzhledu therules.ru. Nahoře je vyhledávací řádek a napravo  od něj ikonka instruktážního videa. Autorem je Ilja Birman.

. . . .

Přeložíme si čtyřverší od Vitalije Kalašnikova. Přízvuky jsou vyznačeny tučně.

В старой песенке поется: После нас на этом свете Пара факсов остается И страничка в интернете…

Ve slovech песенке, поется a остается zní přízvučné e jako jo.

A nyní překlad (pro názornost zachovávám původní ruský slovosled):

Ve staré písničce se zpívá: Po nás na tomto světě Pár faxů zůstane A stránka na internetu…

komentář