Ruština

Ruština má tu vlastnost, že přízvuk může být na jakékoli slabice slova. Přízvučná slabika se pak vyslovuje velice důrazně, prodlouženě, a ostatní slabiky nevýrazně, až někdy v rychlé či nedbalé řeči zanikají. Dochází přitom zjednodušeně řečeno k těmto změnám: nepřízvučné O se mění v A, E, JA v I (nebo úzké E), a to před i za přízvučnou slabikou. Proto slyšíme malakó (psáno moloko), jizýk (psáno jazyk), tipló (psáno těpló), Baródina (Borodino). Je třeba to naposlouchat.

E, I, JA, JO a měkký znak měkčí předchozí samohlásku. Pro ruštinu je charakteristické, že dokáže změkčit skoro cokoli, vyjma C, Ž a Š. I když po nich následuje měkké I, vyslovuje se jako tvrdé. Č a ŠČ je naopak vždy měkké.

V dnešní minilekci ruštiny se vrátíme do doby, kdy v Rusku vládnul muž s hustým obočím, který místo matky země líbal při státních návštěvách své mocenské ekvivalenty.

Решил как-то Брежнев проверить, как живут советские люди в эпоху развитого социализма. Выбрал обыкновенную квартиру, звонит в дверь. Открывает такой кудрявый симпатичный мальчик. В прихожей хрустальная люстра, обстановка и т.п.

Brežněv se rozhodl zkontrolovat, jak žijí sovětští lidé v epoše rozvinutého socialismu. Vybral si obyčejný byt, zvoní u dveří. Otevírá takový kučeravý (narážka na židovský původ) sympatický chlapec. V předsíni křišťálový lustr, (pěkně) vybavená.

Брежнев: – А где твой папа?

Brežněv: “Kde máš tatínka?”

Мальчик: – Он на новой машине на дачу поехал.

Chlapec: “Jel novým autem na chatu.”

Брежнев: – А мама где?

Brežněv: “A maminka je kde?”

Мальчик: – Она на старой машине в парикмахерскую поехала.

Chlapec: “Jela starým autem ke kadeřníkovi.”

Брежнев: – А кто еще дома есть?

Brežněv: “A kdo je ještě doma?”

Мальчик: – Да бабушка пирожные готовит в электропечи.

Chlapec: “Babička, peče buchty v elektrické troubě.”

Брежнев приосанился и говорит:

Brežněv vypjal hrdě hruď a říká:

– А знаешь, кому вы этим обязаны? Мне!

“A víš, komu za to vděčíte? Mně!”

Мальчик радостно кричит:

Chlapec radostně křičí:

– Бабушка, иди скорее! Дядя Изя из Америки приехал!

“Babičko, pojď rychle sem! Strýček Izja (Izák) z Ameriky přijel!”

Pravidla ruského pravopisu (Правила русского языка – doslova Pravidla ruského jazyka) jsou shrnuta na ruské stránce střízlivého vzhledu therules.ru. Nahoře je vyhledávací řádek a napravo  od něj ikonka instruktážního videa. Autorem je Ilja Birman.

. . . .

Přeložíme si čtyřverší od Vitalije Kalašnikova. Přízvuky jsou vyznačeny tučně.

В старой песенке поется: После нас на этом свете Пара факсов остается И страничка в интернете…

Ve slovech песенке, поется a остается zní přízvučné e jako jo.

A nyní překlad (pro názornost zachovávám původní ruský slovosled):

Ve staré písničce se zpívá: Po nás na tomto světě Pár faxů zůstane A stránka na internetu…

komentář