Alltagserscheinung – každodenní jev

Bio hat sich in Deutschland endgültig vom Randphänomen zur Alltagserscheinung entwickelt. – V Německu se bio nakonec vyvinulo z okrajového jevu v každodenní fenomén.

Schwarzenegger, seines Zeichens Gouverneur von Kalifornien, will Autos mit Wasserstoffmotor zu einer Alltagserscheinung in seinem Staate werden lassen, der bekanntlich in den Auto‑verrückten USA liegt. – Kalifornský guvernér Schwarzenegger chce ve svém státě, o kterém je známo, že je v USA bláznivých USA, udělat z aut na vodíkový pohon každodenní fenomén.

Das ist eine weit verbreitete Alltagserscheinung, die oft nicht einmal böse gemeint ist, eher als Hilfsbereitschaft. – Jedná se o rozšířený každodenní fenomén, který často ani není myšlen ve špatném smyslu, spíše jako ochota pomoci.

Für die meisten Brillen‑ oder Kontaktlinsenträger ist die Sehhilfe eine lästige Alltagserscheinung. – Pro většinu nositelů brýlí nebo kontaktních čoček je vizuální pomůcka nepříjemným každodenním jevem.

komentář