bloß

Neue Röhre nicht mit bloßen Fingern berühren. Nedotýkejte se nové trubky holými prsty.

Die Lampen nicht mit bloßen Fingern anfassen. Nedotýkejte se žárovek holými prsty.

komentář