Krabbe, die – krab; kreveta

Diese Sargassum-„Wälder“ stellen einen besonderen Lebensraum für kleine Krabben, Würmer und andere Meerestiere dar. – Tyto sargasové „lesy“ poskytují zvláštní prostředí pro malé kraby, červy a další mořské živočichy.
Photo by Kim Brosien on Unsplash

komentář