pro – za

při udávání číselných údajů nebo toho, k čemu se číselný údaj vztahuje

pro Person – za osobu

der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch – průměrná spotřeba na hlavu

einmal pro Monat/Tag – jednou za měsíc/den

pro Stück – za kus

80 km pro Stunde – 80 km za hodinu

 

II . pro [proː]

bist du pro oder kontra (eingestellt)? – jsi pro nebo proti?

komentář