regional – regionální

Es gibt zahlreiche Wörter in Deutsch, die regional unterschiedlich gebraucht werden.
V němčině existuje řada slov, která se v různých regionech používají odlišně.

V Německu je Regionale Schule nebo Regionalschule střední škola, která umožňuje absolvovat Berufsreife nebo Mittlere Reife. Existuje pouze v některých spolkových zemích Německa.

komentář