befürchten

= etwas Unangenehmes, was vielleicht eintrete könnte) aufgrund bestimmter Anzeichen oder intuitiv erwarten, kommen sehen = něco nepříjemného, ​​co by se mohlo stát) kvůli určitým znamením nebo intuitivně očekávat, viz přichází

 

 

Ich befürchte, morgen früh kann ich nicht kommen. – Obávám se, že zítra ráno nemohu pijít.

komentář