(sich) anstecken (steckte an, angesteckt) – nakazit (se); připnout si

Podobně jako v češtině může být zvratné nebo nezvratné.

  • Ich habe mich gestern erkältet, weil mich jemand in der Bahn angesteckt hat. (Včera jsem se nachladil, protože mě někdo nakazil v metru.)
  • Bitte achten Sie darauf, dass Sie niemanden mit Ihrer Erkältung anstecken. (Prosím, dejte pozor, abyste nikoho nenakazili vaší rýmou.)
  • In der Schule hat sich ein Schüler mit Covid-19 angesteckt und musste zu Hause bleiben. (V té škole se jeden žák nakazil Covid-19 a musel zůstat doma.)
  • Mein Sohn hat mich mit seiner Begeisterung für das Kochen angesteckt und jetzt koche ich auch gerne. (Můj syn mě nakazil svým nadšením pro vaření a teď rád vařím taky.)

 

také o šperku:

Meine Oma hat sich sonntags immer eine Brosche angesteckt. – Moje babička si vždy v neděli připínala brož.

komentář